1 / 1

کمانش ستون

کد دستگاه : DA-SM18

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی موضوع و رابطه کمانش در شرایط مختلف تکیه گاهی با جنس های مختلف

    بدست آوردن بار بحرانی تیر مورد آزمایش در شرایط مختلف تکیه گاهی

    آنالیز و رسم گراف کمانش

    تحقيق تاثير جنس، طول و سطح مقطع نمونه در نيروی بحرانی

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم