1 / 1

کرنش سنج تحقیقاتی

کد دستگاه : DA-SM17

آزمایش های قابل انجام :

    آماده سازی نقاط اندازه گيری

    انتخاب يک کرنش سنج مناسب

    چسباندن کرنش سنج ها روی اجزاي دارای تنش مکانيکی

    تفسير مقادير اندازه گيری شده و مقايسه آن با تئوری

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم