1 / 1

کاویتاسیون

کد دستگاه : DA-FM18

آزمایش های قابل انجام :

    مشاهده پديده کاويتاسيون در دبی و فشارهای مختلف

    تاثیر میزان دبی بر فشار

    بررسی عملکرد یک لوله ونتوری

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم