1 / 1

کانال جریان 5 متری

کد دستگاه : DA-FM10

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی نوع جريان

    آشنايی با انواع سرريزهای لبه تيز، لبه پهن و روابط حاکم بر آنها

    مطالعه جريان زير دريچه کشويی و پرش هيدروليک

    تعیین ضرایب و پارامترها در روابط تخلیه در سرریزها

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم