1 / 1

کالیبراسیون فشارسنج

کد دستگاه : DA-FM01

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی رابطه فشار و نيرو             

    رسم نمودارهای فشار برحسب نیروهای وارده

    آشنایی با سیستم داخلی یک فشارسنج بوردون 

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم