1 / 1

چگالش

کد دستگاه : DA-HT04

آزمایش های قابل انجام :

    مشاهده و بررسی چگالش قطره اي و فيلمي

    تعيين ضريب انتقال گرما در حين چگالش

    تاثير هوا روی فرايند چگالش

    تاثير فشار و دما روی فرايند چگالش

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم