1 / 1

پمپ گریز از مرکز

کد دستگاه : DA-FM13

آزمایش های قابل انجام :

    آشنایی با نحوه عمکلرد یک پمپ گریز از مرکز با سرعت متغیر

    ثبت منحنی مشخصه پمپ در سرعت های مختلف

    بررسی تاثیر سرعت چرخش پمپ بر هد پمپ و دبی

    اندازه گیری بازدهی پمپ

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم