1 / 1

پمپ سری و موازی

کد دستگاه : DA-FM07

آزمایش های قابل انجام :

    آشنایی با نحوه عملکرد و قرار گرفتن پمپ ها در مدار به صورت تکی، سری و موازی

    بررسی فشار، دبی و هد یک مدار در حالت های تکی، سری و موازی

    رسم منحنی مشخصه مدار پمپ ها در حالت تکی، سری و موازی

    بدست آوردن راندمان پمپ ها در حالت تکی، سری و موازی

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم