1 / 1

پل قوسی

کد دستگاه : DA-SM16

آزمایش های قابل انجام :

    اصول مکانيکی پل قوسي

    تفاوت بين پل های معين استاتيکی و پل های نامعين استاتيکی تحت بارگذاري

    محاسبه عکس العمل هاي تکيه گاهی و میزان خیز و جابجایی پل در اثر بارگذاری

    تاثير اثر تکیه گاهی در دو حالت بار نقطه ای (متمرکز) و بار گسترده

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم