1 / 1

ونتوری متر

کد دستگاه : DA-FM03

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی اندازه‌گيری دبی مطابق رابطه برنولی و قانون پيوستگی

    تحقيق رابطه برنولی برای جريان آب در يک مجرای با مقطع متغير

    اندازه‌گيری مستقيم توزيع هد استاتيک در طول لوله ونتوری در نقاط مختلف

    اندازه‌گيری ضريب تصحیح ونتوری متر در دبی های مختلف و ترسيم منحنی تلفات فشار

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم