1 / 1

ورتکس

کد دستگاه : DA-FM11

آزمایش های قابل انجام :

  تعيين پروفيل سطح آب ورتکس‌ های آزاد و اجباری

  تعيين تغييرات هد کلی در ورتکس ‌اجباری

  تعيين سرعت ورتکس

  بررسی ورتکس (جريان گردابی) اجباری و آزاد سيالات

  مشاهده ورتکس به طور واضح از زوايای مختلف و عملکرد ساده و تطابق نتايج عملی با تئوری

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم