1 / 1

میز آزمایش انتقال حرارت

کد دستگاه : DA- HT12

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی فرآيند انتقال حرارت بين آب گرم و آب سرد

    محاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتی

    قابليت انجام آزمايش ضريب انتقال حرارت در مبدل های حرارتی دو لوله ای، پوسته و لوله و صفحه ای

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم