1 / 1

موتور دیزلی

کد دستگاه : DA-TE06

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی عملکرد موتور ديزلی

    محاسبه مصرف ويژه سوخت

    محاسبه راندمان حجمی، بازده سوخت

    محاسبه گرمای منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غيرهمسو

    مشاهده و اندازه گیری نسبت مصرفی هوا به سوخت

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم