1 / 1

موتور بخار

کد دستگاه : DA-TE13

آزمایش های قابل انجام :

    ثبت يک منحنی فشار بخار

    تعيين مصرف سوخت و مقدار بخار توليد شده

    تعيين توان خروجی، بازده ديگ بخار و تعيين عملکرد چگالنده

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم