1 / 1

معادل مکانیکی گرما

کد دستگاه : DA-TE03

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی رابطه بين انرژی مکانيکی و انرژی حرارتی

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم