1 / 1

مرکز فشار

کد دستگاه : DA-FM09

آزمایش های قابل انجام :

    تعيين مرکز فشار يک سطح صاف عمودی در حالات مستغرق و نيمه مستغرق در سيال تراکم‌ ناپذير

    تعيين مرکز فشار يک سطح صاف در حالت کلی، با زوايا و عمق غوطه‌ وری مختلف

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم