1 / 1

مرکز برش

کد دستگاه : DA-SM14

آزمایش های قابل انجام :

    تحقيق روابط مرکز برش

    اندازه‌گيری جابجايی افقی و عمودی در اثر بار اعمالی در زوايای مختلف

    تعيين موقعيت مركز برش يك مقطع ناودانی، مستطیلی و نبشی

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم