1 / 1

مبدل حرارتی پوسته و لوله

کد دستگاه : DA-HT03

آزمایش های قابل انجام :

    مشاهده عملکرد و رفتار مبدل حرارتی پوسته و لوله

    بررسی فرایند انتقال حرارت بین آب گرم و سرد در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله در حالت همسو و ناهمسو

    محاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتی و رسم منحنی های دما

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم