1 / 1

مبدل حرارتی دولوله ای

کد دستگاه : DA-HT08

آزمایش های قابل انجام :

    آشنايی با نحوه عملکرد يک مبدل حرارتی دو لوله ای

    بررسی فرايند انتقال حرارت بين آب سرد و گرم در يک مبدل حرارتی دو لوله ای

    بررسی انتقال حرارت در جريان های موازی همسو و غيرهمسو و رسم منحنی های دما

    محاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتی

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم