1 / 1

مبدل حرارتی جریان متقاطع

کد دستگاه : DA-HT09

آزمایش های قابل انجام :

    تعيين ضريب انتقال حرارت جابجایی براي صفحات تک لوله ای و چند لوله ای و تک لوله ای پره دار

    تعيين رابطه بين عدد ناسلت، رينولدز و پرانتل در چند لوله ای

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم