1 / 1

مبدل حرارتی آب به هوا

کد دستگاه : DA-HT14

آزمایش های قابل انجام :

    تعیین میزان انتقال حرارت از آب به هوا

    تعیین راندمان انتقال حرارت

    ترسیم راندمان و مشخصه های پمپ

    تعادل انرژی

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم