1 / 1

قانون هوک

کد دستگاه : DA-SM20

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی رابطه نيروی فعال و تغيير طول فنردر حالت سری، موازی و فنر تک

    تعيين ثابت فنر در سه حالت سری، موازی و تک

    بررسی تاثير ثابت فنر روی فرکانس يک سيستم جرم و فنر

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم