1 / 1

فن گریز از مرکز

کد دستگاه : DA -FM17

آزمایش های قابل انجام :

    آشنایی با نحوه عملکرد و پارامترهای مختلف یک فن گریز از مرکز

    ثبت پارامترهای مختلف قابل اندازه گیری فن

    تاثیر دور فن بر میزان فشار و دبی فن

    رسم منحنی های مشخصه و مقايسه دياگرام ها در دورهای مختلف

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم