1 / 1

ضریب هدایت حرارتی در جامدات پیشرفته

کد دستگاه : DA-HT01

آزمایش های قابل انجام :

  هدايت حرارتی محوری:

  - مطالعه اثر سطح تماس در انتقال حرارت هدایتی جامدات

  - بدست آوردن منحنی های دما با مواد مختلف

  - بدست آوردن ضریب هدايت حرارتی

  هدايت حرارتی شعاعی :

  - بدست آوردن منحنی های دما در طول شعاع

  - بدست آوردن ضريب هدايت حرارتی

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم