1 / 1

ضربه شارپی نرم افزاری

کد دستگاه : DA-SM02

آزمایش های قابل انجام :

    تعيين انرژی ضربه يک تير شکاف دار

    تعيين استحکام ضربه يک تير شکاف دار

    ارزيابی خصوصيات سطح مقطع شکست

    بررسی تاثير عوامل مختلف مانند دما و عمليات حرارتی در رفتار شکست

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم