1 / 1

سیکل تبرید جذبی

کد دستگاه : DA-TE12

آزمایش های قابل انجام :

    اصول عملکرد يک سيستم تبريد جذبی

    بررسی فرايند تبريد

    اندازه گيری دما در نقاط مربوطه در سيستم

    بررسی تک تک اجزا به صورت حجم کنترل

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم