1 / 1

سیلندر جدار نازک

کد دستگاه : DA-SM07

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی تنش‌‌‌ طولی، محيطی در یک سیلندر در دو حالت انتهای باز و بسته

    بررسی رابطه بین فشار داخل سیلندر و تنش و کرنش

    تعيين تجربی مدول يانگ و نسبت پوآسون

    ترسيم دايره مور کرنش و تنش در يک سيلندر جدار نازک

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم