1 / 1

سیر جریان عمودی از اوریفیس

کد دستگاه : DA-FM02

آزمایش های قابل انجام :

  تعيين ضرايب جمع ‌شدگي، سرعت و تخليه

  تعيين ضرايب اوريفيس در دبی های مختلف

  مطالعه و اندازه گیری سرعت و قطر آب خارج شده از اوریفیس های مختلف

  بررسی تاثیر شکل و قطر اوریفیس بر سرعت خروج آب و ضریب انقباض آن

  بررسی اثر هد و ارتفاع مخزن بر دبی آب خروجی از اوریفیس

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم