1 / 1

سیر جریان افقی از اوریفیس

کد دستگاه : DA-FM19

آزمایش های قابل انجام :

  تعيين منحنی های تخليه با استفاده از نازل های مختلف

  مشاهده تفاوت بين نازل های مختلف

  مشاهده تغيير يک جت آب در مقابل تغيير دبی

  تاثير ارتفاع ستون آب

  اندازه گیری میزان دبی آب خارج شده از اوریفیس

  رسم منحنی جت آب در هر اوریفیس

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم