1 / 1

دیگ مارست پیشرفته

کد دستگاه : DA- TE17

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی رفتار و منحنی فشار، دمای بخار آب

    ثبت منحنی فشار و دمای بخار آب

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم