1 / 1

خیز تیرهای خمیده

کد دستگاه : DA-SM13

آزمایش های قابل انجام :

    رفتار خمش يک تير خميده به صورت دايره، نيم دايره و ربع دايره

    کاربرد اصل نیروهای مجازی برای محاسبه میزان خیز تیرهای خمیده

    مقايسه خيزهای افقی و عمودی در حالت آزمایش با فرمول های تئوری

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم