1 / 1

خمش پلاستیک

کد دستگاه : DA-SM22

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی خمش سه نقطه ای
    رسم و بررسی نیرو، جابجایی در طی آزمایش خمش پلاستیک در حین بارگذاری و باربرداری

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم