1 / 1

خمش نامتقارن

کد دستگاه : DA-SM25

آزمایش های قابل انجام :

    تحقيق روابط خمش نامتقارن

    اندازه‌گيری جابجايی افقی و عمودی در اثر بار اعمالی در زوايای مختلف

    استفاده از دايره مور برای تعيين خمش تير

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم