1 / 1

جوشش

کد دستگاه : DA-HT07

آزمایش های قابل انجام :

    مشاهده رژیم های مختلف جوشش (جابجایی، هسته ای، فیلمی)

    مشاهده اثر دما و فشار بر روی فرآیند جوشش

    محاسبه ضریب انتقال حرارت

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم