1 / 1

جت آب

کد دستگاه : DA-FM06

آزمایش های قابل انجام :

    اندازه گیری نیروی ضربه وارده به نمونه های تخت، کروی، مخروطی و شیب دار

    مشاهده و بررسی اثر دبی آب بر نیروی وارد شده از ظرف آب بر اجسام مختلف

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم