1 / 1

توربین پلتون

کد دستگاه : DA-FM15

آزمایش های قابل انجام :

    مشاهده و تعيين مشخصات عملکرد يک توربين پلتون

    تحليل نمودار تغييرات فشار ورودی، دبی، گشتاور و توان برحسب سرعت

    تعيين راندمان کلی تبديل جريان سيال به انرژی مکانيکی

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم