1 / 1

تهویه مطبوع

کد دستگاه : DA-TE11

آزمایش های قابل انجام :

    با در نظر گرفتن هر جز(هيتر، کمپرسور، تبخيرکننده) به عنوان حجم کنترل می توان پارامترهايی نظير گرما و کار را بدست آورد.

    تغيير پارامترهای مختلف با استفاده از روشن کردن فن، کمپرسور و هيترها برای رسيدن به شرايط آسايش انسان درک پارامترهای شرايط آسايش انسان مانند دما و رطوبت

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم