1 / 1

تغییر حالت در گازها

کد دستگاه : DA- TE15

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی قانون بويل :

    - فرايند دمای ثابت در يک محفظه

    - فرايند حجم ثابت در يک محفظه

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم