1 / 1

تعادل اجسام شناور

کد دستگاه : DA-FM۲۳

آزمایش های قابل انجام :

    تعيين و بررسی نیروی شناوری و مرکز شناوری

    تعيين و بررسی مرکز ثقل، متاسنتر و تعادل

    انحراف زاويه

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم