1 / 1

تست نازل

کد دستگاه : DA-TE09

آزمایش های قابل انجام :

  بررسی توزيع فشار و جريان در چند نازل مختلف

  بررسی اثرات دمايی نازل

  نشان دادن پديده‌ انسداد (choking)

  نشان دادن انبساط خفيف و انبساط شديد با باز فشردگی

  بررسی رابطه بين فشار ورودی و نرخ جريان جرمی

  بررسی رابطه بين فشار خروجی و نرخ جريان جرمی

  تعيين سرعت صوت و موج ضربه‌ای

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم