1 / 1

تست خستگی

کد دستگاه : DA-SM05

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی استحکام خستگی قطعات تحت بار خمشی متناوب

    ترسيم نمودار S-N  و مقايسه خستگی در نمونه‌ های با جنس‌ های مختلف

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم