1 / 1

اندازه گیری فشار

کد دستگاه : DA-FM27

آزمایش های قابل انجام :

    آشنایی با روش ها و ابزارهای مختلف اندازه گیری فشار

    کالیبره نمودن گیج فشار با استفاده از رابطه پاسکال

    مقایسه اندازه گیری فشار با استفاده از مانومتر و گیج

    تعیین میزان درصد خطای فشار اندازه گیری شده

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم