1 / 1

انتقال حرارت در سطوح گسترده

کد دستگاه : DA-HT13

آزمایش های قابل انجام :

    بررسی فرآیند انتقال حرارت رسانش میله هایی با قطرها و جنس های مختلف

    بررسی اثر سطح مقطع بر رسانش

    بررسی اثر جنس بر رسانش

    بررسی اثر دمای محیط بر رسانش

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم