1 / 1

انتقال حرارت تشعشعی

کد دستگاه : DA-HT06

آزمایش های قابل انجام :

  بررسی قانون لامبرت

  بررسی قانون عکس مجذور فاصله در انتقال حرارت تشعشعی

  بررسی ثابت استفان بولتزمن

  بررسی قوانين انتقال حرارت تشعشعی، تعیین ضرایب جذب، انعکاس و انتشار

  بررسی اثر زاویه در انتقال حرارت تشعشعی (حرارتی و نوری)

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم