1 / 1

انتقال حرارت آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-HT05

آزمایش های قابل انجام :

    انتقال گرما در سطح مقطع ها با شکل های صفحه تخت، دسته لوله ای و پره ها به صورت آزاد و اجباری

    تعيين عدد رينولدز و نوسلت به صورت تئوری و آزمایشی

    محاسبه ضريب انتقال حرارت، بازده و نرخ انتقال گرما

    بررسی تاثیر دمای سطح و سرعت جریان در حالت جابجایی آزاد و اجباری

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم