1 / 1

انبساط گاز ایده آل

کد دستگاه : DA-TE16

آزمایش های قابل انجام :

  آزمايش قانون بويل (boyls law)

  آزمايش قانون گی لوساک (gay lussac law)

  آزمايش فرآيند آيزنتروپيک (Isentropic expansion)

  انبساط پله ای (step wise Depressurization)

  انبساط ناگهانی (Brief expansion)

  ضريب حجم (Determination of volume)

  محاسبه ضريب گرمايی  (Determination of heat capacity)

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم