1 / 1

اصطکاک درون لوله

کد دستگاه : DA-FM05

آزمایش های قابل انجام :

    اندازه گيری افت فشار برای جريان های آرام در داخل لوله

    اندازه گيری افت فشار برای جريان های آشفته

    تعيين عدد رينولدز بحرانی

    اندازه گيری ها توسط لوله مانومتری

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم