1 / 1

ارتعاشات پيچشی آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-DV19

آزمایش های قابل انجام :

  تعیین سختی پیچشی

  تعیین ممان اینرسی جرمی

  بررسی ارتعاشات پیچشی آزاد و اجباری

  بررسی ارتعاشات پیچشی میرا شده

  مطالعه پدیده تشدید

  مطالعه ارتعاشات پیچشی چند جرمی

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم