1 / 1

ارتعاشات عرضی تیرها

کد دستگاه : DA-DV18

آزمایش های قابل انجام :

    تعیین فرکانس طبیعی ارتعاش عرضی تیرها

    تحقیق قانون دانکرلی

     

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم