1 / 1

ارتعاشات خمشی (آزاد و دمپر)

کد دستگاه : DA-DV17

آزمایش های قابل انجام :

    تعیین فرکانس طبیعی تیر یک سر درگیر

    مشاهده رفتار نوسانات تیر یک سر در گیر

    مشاهده اثر تغییر جرم و مکان جرم بر روی نوسانات تیر

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم